Automatický systém likvidace virů, pachů a plísní.

Ozonový generátor slouží k dezinfekci a odstraňování bakterií, corona virů, plísní formaldehydu, benzenu, toluenu, zápachu z cigaret, zvířat atd. Po aplikaci se ozon sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky a opět budete dýchat čistý vzduch. 

Nabízíme vám dezinfekční zařízení na bázi ozonu pro jakékoliv prostředí.

Ozonový Generátor produkuje plyn ozon (O₃) s typickým zápachem, který je běžnou složkou zemské atmosféry. Ozon je záměrně vyráběn pro různé průmyslové účely, je přirozeně produkován z kyslíku, a to ultrafialovým zářením nebo elektrickým výbojem, např. ve velkých výškách nebo působením blesku. Ozon je sám o sobě zřetelně modrý plyn a je asi jeden a půl krát těžší než vzduch. Ozon není možné skladovat nebo přepravovat v nádobách, protože se spontánně rozkládá v přítomnosti oxidovatelných nečistot, vlhkosti a na pevných površích.

ČESKÝ VÝROBEK
S CERTIFIKACÍ

NEBOJTE
SE OZONU

NOVINKA
NA TRHU

PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

BEZ DALŠÍCH NÁKLADŮ NA CHEMII

Nabízené typy ozonových generátorů

OZON CLEANER UP 
do systémových stropnic


Zařízení pro dezinfekci kanceláří a komerčních prostor s integrací do systémových stropnic.

Je možné manuálně aktivovat zpožďovač pro odchod a bezpečné spuštění cyklu opět v noci. Plně autonomní systém s ekonomickou výhodou a garancí bodu nula, tedy 99,9% účinnost v prostoru, bez složité instalace.

Doplnění kanceláří o plnohodnotný systém dezinfekce v nepřítomnosti personálu. Jednoduchá instalace umožňující aplikaci jednotek v exponovaných kancelářích či prostorech. Výhodou je noční provoz dle programu, kdy večer odcházíte ráno přicházíte a vše je dezinfikováno.


OZON CLEANER BOX
pro služby a domácnost

Jedná se o ozonový cleaner, vhodný pro dezinfekci konkrétních výrobků, roušek, dokonce obuvi a celých plných nákupních tašek.

Zde nabízíme plně automatickou čističku řízenou mikropočítačem, zajištující plně uzavřený cyklus cleaningu, včetně následného odbourání použitého dezinfekčního plynu O₃. 

Principiálně se jedná o zařízení plně automatické - vložím výrobek, cyklus probíhá. Po ukončení čištění nastavuje zařízení cyklus odbourání vygenerovaného O₃, pomocí uhlíkových filtrů proběhne zrychlený proces návratu ke standardnímu O₂. Po zaznění signálu je možné pohodlně vyjmout dezinfikované výrobky a pokračovat třeba v dezinfekci dalších výrobků. Podobnost tohoto zařízení bychom mohli přirovnat k prací pračce – vložím špinavé a vytáhnu čisté.

Vyčistíte téměř vše co se dá umístit do vytvořeného prostoru tak, aby bylo možné zavřít víko. Pak stačí stisknout tlačítko a proces je zahájen.

Celý proces je stavěn na systému kontrolních čidel. Pravidelnou kontrolou úrovně (koncentrace) dezinfekčního plynu je pulzně obnovováno sepnutí generátoru s opětovnou kontrolou úrovně. Čas je minimalizovaný na nejnutnější minimum.

Zařízení bere v potaz vlhkost vzduchu, teplotu a množství ozonu a následně vypočítavá kolik času je nutné pro dezinfekci se 100% účinností. Stejně tak při obnovovacím cyklu kontroluje stav ozonu v uzavřeném prostoru a nedovolí otevřít zařízení, dříve, než by mohlo dojít k úniku plynu, tímto zajišťuje komfortní a bezpečnou dezinfekci v rámci vašich potřeb.

Zařízení je konstruováno jako maximálně bezpečné pro dezinfekci běžně používaných výrobků, jak v domácnosti, tak v komerční sféře.


OZON CLEANER PRO I
pro průmyslové použití

Ozonový generátor je zařízení generující toxický plyn O₃, kde právě toxicity plynu v určeném množství využíváme k dezinfekci prostředí a výrobků.

V závislosti na prostoru a výkonu zařízení je spočítaný nejnutnější čas pro generátor, který vytváří O₃. Při dosažení požadované koncentrace je vyřazen okruh generátoru a spouští se pouze větrací sytém, který zaručuje cirkulaci generovaného plynu pro dezinfekci. Posléze se zařízení vypne a je možno prostory odvětrat. Tímto dezinfekce končí.

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci velkých uzavřených prostor, např. hal. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce. 


OZON CLEANER PRO II 
pro průmyslové použití

Snažíme se o minimalizovaní generovaného plynu jen na minimální množství potřebné k dezinfekci. Právě pro čas nutný k odvětrání, a zachování bezpečnosti obsluhy.

Součástí je jednoduchý návod obsahující tabulku s doporučeným časem pro odvětrání a předpokládaným časem rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutečné nastavení cyklu, a ne nekontrolované ozonování, které by v důsledku mohlo vést k toxicitě prostředí.

Zařízení je koncipováno jako modulární systém, tedy je možno na základě vašich požadavků přichystat určitý počet zařízení, naprogramovat je tak, aby jejich výkonost 100% pokryla požadovaný prostor, a zajistila dezinfekci v co nejkratším čase.


OZON CLEANER MASKS
určen pro dezinfekci použitých roušek

Vzhledem k normám a doporučením měnit roušku na pracovišti co 2 hod, vzniká otázka likvidace potencionálního rizika spojeného s běžným provozem a vyhazování použitých jednorázových roušek do komunálního odpadu. Nabízíme vám přístroj, do kterého je možno vhazovat již použité roušky. Po naplnění kapacity (cca 1000 ks roušek) dojde k automatizovanému procesu inaktivace virů. Po skončení procesu je uvolněno spodní víko a roušky se automatizovaně přesunou do plastového pytle, který je umístěn pod zařízením. Jednoduchou manipulací, a to otočením klíčkem, dojde k uzavření boxu, proběhne čistící proces pomoci O₃. Po dosažení vhodné koncentrace se proces ozónování přeruší. V dalším kroku dojde k odvětrávání a nucenému oběhu plynu v zařízení, kde pomocí uhlíkových filtrů dojde ke zpětnému rozpadu O₃ na O₂.

Výhody:

 • 100% garance dezinfekce (oproti UV–C je možno roušky vrstvit).

 • Automatizace a kontrola – senzory dávají 100% bezpečnost.

 • Úspora a garance likvidace kontaminovaného odpadu.

 • Zařízení je mobilní a řeší obranu proti všem virům, tedy ne jenom COVID.

 • Cenová výhodnost bez nutnosti doplňovat chemikálie a spotřební materiál.

 • Bezúdržbové zařízení a snadná obsluha je devízou zařízení.

 • Může obsluhovat pověřená osoba bez speciálních znalosti, tedy po seznámením s návodem.

 • Průměrný čas inaktivace viru a dokončení procesu 45 min.

Jedná se o ozonový cleaner vhodný pro dezinfekci použitých roušek před jejich fyzickou likvidací, čímž řeší problém nakládání s kontaminovaným odpadem.

Výhody

 • jednorázová investice

 • 100% účinnost bez chemie

 • mobilita zařízení

 • variabilita použití

 • nízká energetická náročnost

 • plně ekologický provoz

 • bezúdržbový provoz

Zabíjí viry včetně koronavirů.

Po aplikaci se ozon sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky. Čištění ozonem je plně ekologická metoda, která nezatěžuje životní prostředí. Po jeho aplikaci v prostoru nezůstane žádná zdraví škodlivá substance a ozon se brzy rozloží na kyslík. Dezinfekce ozonem vám umožní znovu dýchat čerstvý vzduch.

Výhradní zastoupení:

HealthCity a.s.
Novoveská 95/11, 709 00 Ostrava, IČ: 09057153