OZON CLEANER PRO I

Cena: Cena: na dotaz Původní cena:

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci uzavřených prostor, kanceláří, hal. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce.

V závislosti na prostoru a výkonu zařízení je spočítaný nejnutnější čas pro generátor, který vytváří O₃. Při dosažení požadované koncentrace je vyřazen okruh generátoru a spouští se pouze větrací sytém, který zaručuje cirkulaci generovaného plynu pro dezinfekci. Posléze se zařízení vypne a je možno prostory odvětrat. Tímto dezinfekce končí.

Na objednání

OZON CLEANER PRO I - pro průmyslové použití

Ozonový generátor je zařízení generující toxický plyn O₃, kde právě toxicity plynu v určeném množství využíváme k dezinfekci prostředí a výrobků.

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci uzavřených prostor, kanceláří, hal, apod. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce. 

V závislosti na prostoru a výkonu zařízení je spočítaný nejnutnější čas pro generátor, který vytváří O₃. Při dosažení požadované koncentrace je vyřazen okruh generátoru a spouští se pouze větrací sytém, který zaručuje cirkulaci generovaného plynu pro dezinfekci. Posléze se zařízení vypne a je možno prostory odvětrat. Tímto dezinfekce končí.

Snažíme se o minimalizovaní generovaného plynu jen na minimální množství potřebné k dezinfekci. Právě pro čas nutný k odvětrání, a zachování bezpečnosti obsluhy. Součástí je jednoduchý návod obsahující tabulku s doporučeným časem pro odvětrání a předpokládaným časem rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutečné nastavení cyklu, a ne nekontrolované ozónování, které by v důsledku mohlo vést k toxicitě prostředí.

Zařízení je koncipováno jako modulární systém, tedy je možno na základě vašich požadavků přichystat určitý počet zařízení, naprogramovat je tak, aby jejich výkonost 100% pokryla požadovaný prostor, a zajistila dezinfekci v co nejkratším čase.

 Funguje to tak, že při kontaktu vypíšete dotazník, zpětně bude dohrán software do zařízení a posléze pouze umístíte zařízení, zmáčknete ON a zařízení provede cyklus dezinfekce.

Stejně tak bude doporučen čas nutný k odvětrání, či zředění. Je důležité vědět, že v době cleaningu je nutné odstavit klimatizační jednotky, odsávaní. Naopak po ukončení cyklu je vhodné jednotky aktivovat, aby se dosáhlo rychlého odbourání O₃.

Rozměry