Účinná dezinfekce pomocí UV a ozonu

Ke správné volbě dezinfekčního prostředku je nutno komplexně posoudit podmínky, za nichž dezinfekce probíhá, a uvážit výhody a nevýhody daného prostředku. Především je to spektrum působení na mikroorganizmy, kvalita a rychlost účinku, inaktivující látky, jeho agresivitu na materiál a v neposlední řadě i jeho toxicitu.

SMART SYSTEM OZON-UV CLEANER

Každý dezinfekční přípravek má své přednosti, ale i některé nevýhodné vlastnosti, tudíž musí být vymezen rozsah jeho praktické aplikace. Ke správné volbě dezinfekčního prostředku je nutno komplexně posoudit podmínky, za nichž dezinfekce probíhá, a uvážit výhody a nevýhody daného prostředku. Především je to spektrum působení na mikroorganizmy, kvalita a rychlost účinku, inaktivující látky, jeho agresivitu na materiál a v neposlední řadě i jeho toxicitu.

Nedílnou součástí je i ekonomický aspekt, ve vztahu k času aplikace a nutnému času pro odstavení prostor v případě aplikace dezinfekce. Navíc při opakované aplikace vznikají další výdaje za chemické prostředky.

U aplikace dezinfekčního prostředku je také potřeba si uvědomit, že na povrchu stále ulpívá určitá vrstva, která se v čase bude stávat naopak abrazivní a bude vytvářet tzv. COATING, což z dlouhodobého hlediska nepřispívá k životnosti technologií a zároveň se stane místem na němž, naopak budou časem ulívat nečistoty především tedy mechanické, a v nich se opět může usídlit nežádoucí patogen, či vir.

Nevýhody chemického čištění:
Běžně používané dezinfekce ve většině případů fungují tak, že patogeny zničí působením teploty, vysušením či rozrušením ochranných membrán a jejich obsahu pomocí reaktivních chemických sloučenin. Tyto dezinfekce ale při styku s nechráněnou pokožkou mohou způsobit vznik alergie, dermatitidy, či dokonce mohou vést až k jejímu poleptání. Při volbě dezinfekce je proto důležité zohlednit mimo účinnosti i případný vliv na naše zdraví a povrchy citlivé vůči působení chemikálií.


Nabízené typy


KONTINUÁLNÍ OCHRANA (UV-C)

Rámové jednotky pro vstup personálu, kontinuální ochrana 99,99 % 

Jedná se o mobilní jednotku ucelené ochrany pro umístění ke stávajícímu přepravníku a zaručující v rámci kombinace technologií 99,9% ochranu proti šíření virů do prostoru společnosti.

Zároveň tak ochranu pracovníků při manipulaci s dodaným zbožím. Technologicky nenáročná aplikace a velmi významná položka v dosažení dezinfekce.

Jednotky s možností preventivní dezinfekce na bázi aplikací kontrolovaného UV – C spektra, opatřeny turniketovým systémem pro identifikaci a registraci dezinfikovaných osob.

Turniket s oboustrannou bariérou zajišťuje časové zdržení procházejících osob na místě pro dosažení 99,99 % požadované dezinfekce. Po dosažení potřebného času je možné opustit prostor na základě otevření zábrany a osobu, která se identifikovala zařadit na seznam dezinfikovaných pracovníků, osob.

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly nebo v případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat na čísle +420 775 707 244 nebo emailem.